B.RA Besiktningar - Radonmätning

Radonmätning/utredning

Vad är en "radonmätning/utredning"?

Vi kan utföra momentanmätning av radongasinnehåll i luft. Vidare kan vi fastställa förekomst av blåbetong med gammastrålningsmätare. Vi kan också tillhandahålla dosor både för korttidsmätning (minst sju dygn) eller långtidsmätning (minst 60 dygn). Långtidsmätningar utförs under perioden första oktober till och med sista april. Våra radonutredningar utförs av Stefan Hyll, godkänd av Statens Strålsäkerhetsmyndighet (SSM). Han har en mycket stor erfarenhet av utredningar samt åtgärder i hela södra Sverige. Vid utredningar fastställs orsaken till radonproblemet samt klarläggs fördelningen mellan byggnadsgenererat radon och markradon. Vi tillhandahåller även mätbehållare för mätning av radoninnehåll i vatten. Vi utför radonsaneringar i hela södra mellan Sverige.


B.RA Besiktningar - Footer
Postadress: Stjärnorpsvägen 17, 590 77 Vreta Kloster
Telefon: 013-10 14 10
Email: info@brabesiktningar.nu
Företaget innehar F-skattsedel