B.RA Besiktningar - Prislista

Prislista

 • Överlåtelsebesiktning med fuktmätning inkl radonmätning8000 kr
 • Fuktmätning i riskkonstruktioner. Vidare information finns på hemsidan. Prisvariationer kan förekomma om kunden är återkommande.
 • Överlåtelsebesiktning av fritidsfastighet 6000 kr
 • Fuktindikering i våtrum. Vidare information finns på hemsidan. Prisvariationer kan förekomma om kunden är återkommande.
 • Vidare teknisk utredning av fukt enstaka objekt/villa4000 kr
 • Information om tjänsterna finns på hemsidan. Prisvariationer kan förekomma om kunden är återkommande.
 • Köpargenomgång på plats3750 kr
 • Information om tjänsterna finns på hemsidan. Prisvariationer kan förekomma om kunden är återkommande.
 • Energideklaration3000 kr
 • Information om tjänsterna finns på hemsidan. Prisvariationer kan förekomma om kunden är återkommande.
 • Uppdatering av protokoll efter 6 månader3000 kr
 • Information om tjänsterna finns på hemsidan. Prisvariationer kan förekomma om kunden är återkommande.
 • Bostadsrättsbesiktning2500 kr
 • Information om tjänsterna finns på hemsidan. Prisvariationer kan förekomma om kunden är återkommande.
 • Radonmätning med åtgärdsförslag1900 kr
 • Information om tjänsterna finns på hemsidan. Prisvariationer kan förekomma om kunden är återkommande.
 • KontrollansvarigOffert
 • Som kontrollansvarig medverkar man till att projekt uppfyller alla krav enligt bygglagstiftningen. Se fliken "Kontrollansvarig" för mer information.

B.RA Besiktningar - Footer
Postadress: Stjärnorpsvägen 17, 590 77 Vreta Kloster
Telefon: 013-10 14 10
Email: info@brabesiktningar.nu
Företaget innehar F-skattsedel