B.RA Besiktningar - Bostadsrättsbesiktning

Bostadsrättsbesiktning

Vad är en "bostadsrättsbesiktning"?

Vi utför även bostadsrättsbesiktningar. Dessa besiktningar inriktar sig mot fukt/vattenskador i befintliga våtrum eller konstruktion. Vi granskar utförandet av våtutrymmen utifrån de branschregler som gällde vid tidpunkten då utrymmet utfördes. Att granska bostadsrättens våtutrymmen är en billig försäkring för att undvika framtida överraskningar.


B.RA Besiktningar - Footer
Postadress: Stjärnorpsvägen 17, 590 77 Vreta Kloster
Telefon: 013-10 14 10
Email: info@brabesiktningar.nu
Företaget innehar F-skattsedel