B.RA Besiktningar - Åtgärder

Åtgärder

Vid problem i fastighet utför vi installationer för att avhjälpa dessa. Oftast är det fukt eller radon relaterade men även ventilationsåtgärder i villa/hem utförs. Vi har genom åren utfört hundratals åtgärder av mycket varierande slag, både FTX installationer för att ventilera med värmeåtervinning men även lösningar med takfläktar punktutsug och passiv tilluft. Vi utför även installationer av Trygghetsvakten. En stor tjänst som efterfrågas är sättandet av krypgrundsavfuktare. Se mer på Avfukta. Installationer handhas av Benny Karlsson, ventilationstekniker.


B.RA Besiktningar - Footer
Postadress: Stjärnorpsvägen 17, 590 77 Vreta Kloster
Telefon: 013-10 14 10
Email: info@brabesiktningar.nu
Företaget innehar F-skattsedel