B.RA Besiktningar - Säljare

Säljare

Att underlätta för köpare

Vid en försäljning har både köpare och säljare nytta av att känna till fastighetens status. Trygga köpare ger en bättre affär för båda parter. Ytterligare en fördel med förbesiktigade objekt är att säljaren kan ordna felaktigheter före visning. Är dessa inte ordnade kan en offert på åtgärden lösa många frågetecken.

Vi som objektiva besiktningsmän kan utforma lämpliga åtgärdsförslag och hänvisa till berörda yrkesgrupper. Många gånger har våra rekommendationer hjälpt fastighetsägare att genomföra en lyckad affär, inte minst i samband med radonproblematik.

Vi hoppas få förtroendet att besiktiga er fastighet. Vår förhoppning är att överträffa er förväntning.


B.RA Besiktningar - Footer
Postadress: Stjärnorpsvägen 17, 590 77 Vreta Kloster
Telefon: 013-10 14 10
Email: info@brabesiktningar.nu
Företaget innehar F-skattsedel