B.RA Besiktningar - Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten behöver ofta en
kontrollansvarig, KA, för ditt projekt

Jag som kontrollansvarig medverkar till att ditt projekt uppfyller alla krav enligt bygglagsstiftningen.

  • Jag tar fram en kontrollplan
  • Jag ser till att kontrollplanen följs. Till kontrollplanen kan det krävas fördjupade undersökningar som skall redovisas.
  • Jag medverkar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller.
  • Jag ger ett utlåtande som är underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Som kontrollansvarig har jag en oberoende och självständig ställning. Jag har stor erfarenhet med över 15 år av hus och byggnation.

Bert Granberg

Byggnadsingenjör SBR

Vänd er med förtroende till oss!


B.RA Besiktningar - Footer
Postadress: Stjärnorpsvägen 17, 590 77 Vreta Kloster
Telefon: 013-10 14 10
Email: info@brabesiktningar.nu
Företaget innehar F-skattsedel