Bra Besiktningar - SBR

SBR Byggingenjörerna

Vad är byggingenjörerna?

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för byggingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.

Vad innebär "av SBR godkänd besiktningsman"?

För att godkännas av SBR - och därmed vara kvalificerad för titeln "Besiktningsman SBR" - ska personen ha dokumenterad byggteknisk utbildning som uppfyller SBRs krav.

  • Besiktningsmannen skall ha genomgått SBRs särskilda utbildning för besiktningsmän för godkännande eller certifiering.

  • En "Besiktningsman SBR" har granskats och godkänts av SBRs antagningsutskott och har åtagit sig att följa SBRs etiska regler och bestämmelser för besiktningsverksamhet, samt är underställd SBRs ansvarsnämnd.

  • Ett grundläggande krav är att besiktningsmannen innehar giltig ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning med villkor som godkänts av SBR.


B.RA Besiktningar - Footer
Postadress: Stjärnorpsvägen 17, 590 77 Vreta Kloster
Telefon: 013-10 14 10
Email: info@brabesiktningar.nu
Företaget innehar F-skattsedel