B.RA Besiktningar - Information

Länkar

SBR - SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för byggingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen.

Strålsäkerhetsmyndigheten - Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Boverket - Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde.

Avfukta - På avfukta.nu kan du läsa om fuktens skadeverkningar för hus och andra materiel.

Trygghetsvakten - TrygghetsVakten är en serie avfuktare framtagna för att skydda ert hus från fukt lukt, mögel och radon. Oavsett om det är en vind eller en krypgrund har vi den perfekta avfuktaren för er.

FastighetSök - Är du inte säker på ditt hems fastighetsbeteckning? Då kan FastighetSök hjälpa dig! Genom att fylla i formuläret på sidan kan man ta reda på det snabbt och utan extra kostnad.


B.RA Besiktningar - Footer
Postadress: Stjärnorpsvägen 17, 590 77 Vreta Kloster
Telefon: 013-10 14 10
Email: info@brabesiktningar.nu
Företaget innehar F-skattsedel